Pólitica de privacitat


En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que ens subministri a través del portal www.topcostabrava.com, via telefònica, o per correu electrònic seran tractats de manera confidencial i passaran a formar part d'un fitxer inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Les seves dades personals seran utilitzades per a atendre la seva petició d'informació, la gestió i prestació dels serveis oferts per Topcostabrava.com, i per a l'enviament de futures comunicacions comercials que poguessin ser del seu interès.

Així mateix, l'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició conformement al que es preveu en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, enviant una carta juntament amb la fotocòpia del seu DNI, a la següent adreça: miram@miramdigital.com

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en aquests. L'Usuari serà l'únic responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Topcostabrava.com o a qualsevol tercer, a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats. En el cas que l'Usuari inclogui dades de caràcter personal de tercers deurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar-los del que s'estableix en la present política de privacitat, sent l'únic responsable de la seva inclusió.

Mira'm

Contacte

C/Unió 2- 17780 Garriguella
Atenció al Client 615 370 187

Segueix-nos